AV设备

AV设备

似吴羊而大角,角椭,出西方。陆机疏云∶幽谓之谷桑,或曰楮桑;荆、扬、交广谓之谷,江南人绩其皮以为布;又捣以为纸,长数丈,光泽甚好;又食其嫩芽,以当菜茹;主四肢风痹,赤白下痢。

小者名由跋,后人采用,乃别立一名尔。若合他药,则不须尔。

七月、八月采根,曝干用。陶隐居以角多节,蹙蹙圆绕者为羚羊,而角极长,唯一边有节,节亦疏大者,为山羊。

今人相承用之,以为羊,其细角长四、五寸,如人指,多节蹙蹙圆绕者,其间往往弯中有磨角成痕处,京师极多,详本草及诸家所出,此乃是真羊,而世多不用,不知其所以然者何也?观今市货者,与《尔雅》所谓羊,陶注所谓山羊,唐注所谓山驴,大都相似。

刘禹锡《传信方》∶着硖州王及郎中,槐汤炙痔法∶以槐枝浓煎汤,先洗痔,便以艾灸其上七壮,以知为度。观今市货者,与《尔雅》所谓羊,陶注所谓山羊,唐注所谓山驴,大都相似。

《本经》主烦心不得眠。 又以细如人指,长四、五寸,蹙文细者,为堪用。

Leave a Reply